Trang 275, kết quả từ 2741 tới 2750 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vì Văn Thịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vì Văn Thịch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 2. Liệt sĩ Chưa xác định được tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa xác định được tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 3. Liệt sĩ Quốc Văn Vi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quốc Văn Vi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 4. Liệt sĩ Châu Văn Chiếng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Chiếng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 5. Liệt sĩ Đặng Phồn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Phồn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 6. Liệt sĩ Đinh Văn Sen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Sen, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 7. Liệt sĩ Cà Văn Nọi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cà Văn Nọi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khải, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 9. Liệt sĩ Lò Văn Chảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Chảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 10. Liệt sĩ Lò Văn Hiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Hiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 30/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La

1...270271272273274275276277278...74341