Trang 277, kết quả từ 2761 tới 2770 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa xác định được tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa xác định được tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Cấp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Cấp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 3. Liệt sĩ Mạ Hùng Piêng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mạ Hùng Piêng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 5. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 6. Liệt sĩ Vì Văn Toán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vì Văn Toán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 7. Liệt sĩ Hà Văn Nhống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Nhống, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 20/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 8. Liệt sĩ Đỗ Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 9. Liệt sĩ Lê Đăng Trị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đăng Trị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 17/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 10. Liệt sĩ Vũ Đức Uyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức Uyên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La

1...272273274275276277278279280...74341