Trang 304, kết quả từ 3031 tới 3040 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tư Hinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tư Hinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Thị Giác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Giác, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lâm Văn Quí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Quí, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Văn Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Huệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Ân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Dương Văn Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Thuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/7/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Dương Văn Huối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Huối, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Vô danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vô danh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phan Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...299300301302303304305306307...74341