Trang 305, kết quả từ 3041 tới 3050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Danh Thị Phuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Danh Thị Phuôi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Nan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Nan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Liêu Kim Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Liêu Kim Phước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Văn Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Mạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hùng Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hùng Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn U

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn U, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đèo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đèo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Võ Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Đực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lê Văn Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...300301302303304305306307308...74341