Trang 306, kết quả từ 3051 tới 3060 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Minh Cầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Minh Cầm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/11/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hết, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Đoàn Văn Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Nghị, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thị Sà Lênh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Sà Lênh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Văn Quí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/10/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Văn Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Võ Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/6/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lý Văn Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Quân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...301302303304305306307308309...74341