Trang 307, kết quả từ 3061 tới 3070 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Kim Rên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kim Rên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/2/1988, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lý Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trà Văn On

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trà Văn On, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Võng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Võng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Thạch Ương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Ương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Quân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn Tiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tiên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...302303304305306307308309310...74341