Trang 310, kết quả từ 3091 tới 3100 trong số 743413 kết quả

  1. Liệt sĩ Trương Văn Điểm

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Trương Văn Điểm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
  2. Liệt sĩ Văn Thành Y

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Văn Thành Y, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
  3. Liệt sĩ Phan Văn Tiển

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Phan Văn Tiển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
  4. Liệt sĩ Lê Phát Nuôi

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Lê Phát Nuôi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
  5. Liệt sĩ Đặng Văn Lộc

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Đặng Văn Lộc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
  6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhì

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhì, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/7/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
  7. Liệt sĩ Đỗ Văn Thiệt

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Đỗ Văn Thiệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
  8. Liệt sĩ Lê Văn Phẩm

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Lê Văn Phẩm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
  9. Liệt sĩ Ngô Văn Cống

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Ngô Văn Cống, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
  10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hài

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Nguyễn Văn Hài, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...305306307308309310311312313...74341