Trang 314, kết quả từ 3131 tới 3140 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Sơn Sol

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sơn Sol, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Liêu Tú - Xã Liêu Tú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/12/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Liêu Tú - Xã Liêu Tú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Trung Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Hiền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Liêu Tú - Xã Liêu Tú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/11/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Liêu Tú - Xã Liêu Tú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Tăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tăng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Liêu Tú - Xã Liêu Tú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Hà Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Đinh Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiếp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lâm Văn Lũy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Lũy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/11/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Liêu Tú - Xã Liêu Tú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lý Xê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Xê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...309310311312313314315316317...74341