Trang 313, kết quả từ 3121 tới 3130 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Văn Bắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Bắc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Liêu Tú - Xã Liêu Tú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ út Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ út Dung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Liêu Tú - Xã Liêu Tú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Hồ Kim Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Kim Ngọc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Liêu Tú - Xã Liêu Tú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lâm Văn Léo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Léo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Liêu Tú - Xã Liêu Tú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Đặng Văn Quới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Quới, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Liêu Tú - Xã Liêu Tú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Hà Văn Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Tường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Liêu Tú - Xã Liêu Tú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Phan Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/7/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Liêu Tú - Xã Liêu Tú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lâm Văn Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Sang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Liêu Tú - Xã Liêu Tú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lâm Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Đực, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Liêu Tú - Xã Liêu Tú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lưu Văn Cuội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Cuội, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Liêu Tú - Xã Liêu Tú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...308309310311312313314315316...74341