Trang 315, kết quả từ 3141 tới 3150 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lý Tiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Tiết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vẹn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vẹn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Sang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lê Văn Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Phong, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Liêu Tú - Xã Liêu Tú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Sài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Huỳnh Văn Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Sự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lê Văn Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...310311312313314315316317318...74341