Trang 312, kết quả từ 3111 tới 3120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/3/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lưu Văn Ngũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Ngũ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Liêu Tú - Xã Liêu Tú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Phan Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Liêu Tú - Xã Liêu Tú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trà Văn Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trà Văn Bảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/3/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Thái Văn Hoạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Hoạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Liêu Tú - Xã Liêu Tú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Xiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xiêm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Liêu Tú - Xã Liêu Tú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lâm Vang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Vang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Liêu Tú - Xã Liêu Tú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lực, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Liêu Tú - Xã Liêu Tú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Cô Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cô Hồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Liêu Tú - Xã Liêu Tú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lâm Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Viên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Liêu Tú - Xã Liêu Tú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...307308309310311312313314315...74341