Trang 311, kết quả từ 3101 tới 3110 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Thái Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Lương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/7/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Thái Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/7/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Ngô Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/7/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Mai Ngọc Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Ngọc Anh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Văn Nhan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nhan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/3/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Cao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Liêu Tú - Xã Liêu Tú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Nhan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nhan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Kim Hol

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kim Hol, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Liêu Tú - Xã Liêu Tú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...306307308309310311312313314...74341