Trang 32, kết quả từ 311 tới 320 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Trà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Trà, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bái, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Đinh Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Châu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 6/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Tơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Tơ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Đặng Văn Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Thu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Đặng Văn Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Thế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 8/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Trần Văn ấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn ấu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Võ Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

1...272829303132333435...74341