Trang 29, kết quả từ 281 tới 290 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đặng Đình Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Đình Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 6/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 12/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Đinh Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 17/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Sĩ Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sĩ Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 18/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Lê Hồng Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Nhung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 19/3/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Huỳnh Văn én

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn én, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/7/1962, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Ngô Văn Cạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Cạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 28/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Lê Văn Song

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Song, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 12/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Đỗ Đình Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đình Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Năng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Năng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

1...242526272829303132...74341