Trang 28, kết quả từ 271 tới 280 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Văn Dỏng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Dỏng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 10/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trần Văn Ly

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ly, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ PH Đình Cát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ PH Đình Cát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 28/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Lê Viết Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Viết Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 14/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Đào Quang Kiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Quang Kiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 24/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Đỗ Đình Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đình Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 5/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Đoàn Văn Khiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Khiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 11/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 21/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Tạ Đình Thuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Đình Thuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 23/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Ngô Vă Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Vă Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 22/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

1...232425262728293031...74341