Trang 34, kết quả từ 331 tới 340 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thắng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Thái Văn Người

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Người, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 8/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Điệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Điệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 16/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Viết Tần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Tần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 4/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mừng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 28/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Hồ Bây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Bây, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 14/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Lương Văn Sợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Sợi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn Ê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Ê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre

1...293031323334353637...74341