Trang 3262, kết quả từ 32611 tới 32620 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Đình Sai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Sai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 10/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Ngọc Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Ngọc Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Minh Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Quý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Mai Xuân Quyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Xuân Quyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 19/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Phái Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phái Quyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 5/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 11/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Huy Quyễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Quyễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 18/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...325732583259326032613262326332643265...74341