Trang 3258, kết quả từ 32571 tới 32580 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mai Văn Sở

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Sở, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trịnh Thái Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Thái Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 17/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Hữu Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hữu Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 11/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Đình Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 11/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Thái Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thái Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 29/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lưu Trường Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Trường Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Trung Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Trung Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lý Đình Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Đình Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...325332543255325632573258325932603261...74341