Trang 3263, kết quả từ 32621 tới 32630 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Hoàng Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hoàng Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 4/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Trường Quyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Trường Quyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 23/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lò Văn Quyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Quyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 3/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Ngọc Quy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Ngọc Quy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 19/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Văn Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 10/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Thị Quy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Quy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Đình Quy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Quy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trương Ngọc Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Ngọc Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 20/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗ Trường Quyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Trường Quyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Văn Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Quế, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...325832593260326132623263326432653266...74341