Trang 3266, kết quả từ 32651 tới 32660 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Công Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Công Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 24/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 13/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vi Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Minh Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Minh Phụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 24/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 7/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trịnh Ngọc Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Ngọc Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đình Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Phụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Khắc Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Khắc Phụng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...326132623263326432653266326732683269...74341