Trang 36, kết quả từ 351 tới 360 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 10/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Lương Văn Muồi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Muồi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đúng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đúng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/4/1962, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Trần Văn Rấm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Rấm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Rô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Rô, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Phương Văn Kiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phương Văn Kiếm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 4/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Đặng Văn Phần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Phần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Lê Văn Trưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1976, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Vĩnh Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Vĩnh Hào, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hổ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 29/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

1...313233343536373839...74341