Trang 3443, kết quả từ 34421 tới 34430 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn To

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn To, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1987, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Nhượng - Xã Hưng Nhượng - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trần Văn Dục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Dục, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 3. Liệt sĩ Trần Thanh Niệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Niệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 4. Liệt sĩ Lê văn Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê văn Tình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1/1963, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Lê Văn Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trần Kim Nhẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Kim Nhẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 7. Liệt sĩ Đỗ Đức Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đức Vĩnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 8. Liệt sĩ Phan Văn Chưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Chưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 20/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hà Gia Chuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Gia Chuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 8/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Côi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Côi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 9/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...343834393440344134423443344434453446...74341