Trang 3444, kết quả từ 34431 tới 34440 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Văn Cọt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Cọt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 16/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Anh Cò

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Anh Cò, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 5/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Đức Chử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đức Chử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 30/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Văn Chúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Chúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 11/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Tạ Đình Còm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Đình Còm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 7/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 7/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Chức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuyển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuyển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 15/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 9/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...343934403441344234433444344534463447...74341