Trang 3468, kết quả từ 34671 tới 34680 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 27/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Xuân Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Thuỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đào Phúc Thuỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Phúc Thuỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 16/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Tuấn Thuỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tuấn Thuỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 25/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Xuân Thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Thưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 21/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Trọng Thuỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trọng Thuỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 4/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Ngọc Thư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Thư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 22/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 4/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thuộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thuộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Văn Thuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Thuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 3/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...346334643465346634673468346934703471...74341