Trang 3467, kết quả từ 34661 tới 34670 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn VănTiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn VănTiếp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 13/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Tiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tiển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 25/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Quang Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 3/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Huy Thực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Huy Thực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 27/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Xuân Thư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Thư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 10/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Công Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Thức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Trọng Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trọng Thuỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 29/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...346234633464346534663467346834693470...74341