Trang 3470, kết quả từ 34691 tới 34700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Anh Thơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Anh Thơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Ngọc Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 21/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thời, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 6/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Tất Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tất Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 26/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Viết Thơm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Thơm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 4/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trịnh Văn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 21/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...346534663467346834693470347134723473...74341