Trang 3473, kết quả từ 34721 tới 34730 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Công Thêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Công Thêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Duy Thiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Duy Thiếp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 31/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Đức Thiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Thiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 2/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Chu Văn Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đào Xuân Thiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Thiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 20/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Thêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 13/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Quốc Thể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quốc Thể, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thấu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 6/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 8/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...346834693470347134723473347434753476...74341