Trang 3504, kết quả từ 35031 tới 35040 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vương Quốc Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Quốc Kỳ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Thêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Lê Văn Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Võ Văn Kiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Kiếm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Thêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/9/1950, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Lê văn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê văn Thi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Lê Văn Thì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thì, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/9/1973, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Bùi Khắc Khởi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Khắc Khởi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Mạnh Kiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Mạnh Kiểm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Ngọc Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Kiên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...349935003501350235033504350535063507...74341