Trang 3505, kết quả từ 35041 tới 35050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Xuân Khoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Khoan, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đoàn Quốc Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Quốc Long, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Kiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Kiểm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Loan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Loan, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Khuê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Khuê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đinh Xuân Linh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Xuân Linh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Long, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Liêm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Anh Lê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Anh Lê, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đồng chí Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí Liên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...350035013502350335043505350635073508...74341