Trang 366, kết quả từ 3651 tới 3660 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Vạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Vạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Võ Tính Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Tính Văn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Cao Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cao Bằng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/12/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Tư Kiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tư Kiêm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lộc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Võ Phước Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Phước Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Văn Bự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bự, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuối, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Võ Văn Nhàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Nhàn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...361362363364365366367368369...74341