Trang 367, kết quả từ 3661 tới 3670 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Nghiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nghiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/9/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tĩnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Đạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Phạm Thị Ngọc Lệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Ngọc Lệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Hồ Văn Như

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Như, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/3/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tốt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Diệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Diệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/3/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trương Thanh Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thanh Lập, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...362363364365366367368369370...74341