Trang 368, kết quả từ 3671 tới 3680 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Minh Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Dũng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lâm Hữu Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Hữu Phương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/12/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lâm Cươl

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Cươl, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/5/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quang Thám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Thám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/7/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Dương Hoàng Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Hoàng Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/6/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lâm Phên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Phên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Thạch Sơn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Sơn Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/7/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Võ Văn Luân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Luân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/8/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...363364365366367368369370371...74341