Trang 370, kết quả từ 3691 tới 3700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Khanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Ngọc Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Hiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/4/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Sơn Khen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sơn Khen, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/5/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lâm Văn Đời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Đời, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/1/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lâm Sết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Sết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/7/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chim, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Trường Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trường Giang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/9/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Rót

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Rót, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...365366367368369370371372373...74341