Trang 371, kết quả từ 3701 tới 3710 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/12/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Thật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Thật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/7/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lãnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lãnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/5/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Mai Văn Phi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Phi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lý Thời Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Thời Đại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/11/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/7/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trịnh Thanh Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Thanh Hồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Dương Minh Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Minh Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/2/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Huỳnh Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Sang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/10/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...366367368369370371372373374...74341