Trang 369, kết quả từ 3681 tới 3690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Dân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/9/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Thạch Khánh Ly

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Khánh Ly, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/5/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nữa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nữa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/3/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Sơn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sơn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/7/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Châu Nguôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Nguôn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/11/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Dương En

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương En, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/9/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lâm Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Đực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Võ Văn Viễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Viễn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...364365366367368369370371372...74341