Trang 383, kết quả từ 3821 tới 3830 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tạ Văn Phẹn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Phẹn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/5/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Bành Minh Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bành Minh Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/3/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Văn Lời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lời, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Thạch Chiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Chiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Ngô Văn Lời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Lời, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Ong Bạc Lén

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ong Bạc Lén, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/6/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Đào Phấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Phấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Ngô Văn Lặt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Lặt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...378379380381382383384385386...74341