Trang 382, kết quả từ 3811 tới 3820 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Tới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Mai Văn Phòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Phòng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Võ Văn Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Sáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lâm Thành Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Thành Tâm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lý Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Sị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sị, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thành Đẩu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Đẩu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trương Văn Nối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Nối, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Đặng Văn Dá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Dá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Hồ Minh Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Minh Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...377378379380381382383384385...74341