Trang 384, kết quả từ 3831 tới 3840 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Văn Thiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Thiệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trịnh Văn Hộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Hộ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Tiêu Thông Hàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tiêu Thông Hàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/3/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Vân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Bùi Mười Đảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Mười Đảnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Văn Quang Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Quang Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Huỳnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Dương Tiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Tiển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ La Tú Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ La Tú Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...379380381382383384385386387...74341