Trang 393, kết quả từ 3921 tới 3930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoa Văn Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoa Văn Nhơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/5/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Quang Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Dương Văn Sen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Sen, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Hoàng Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Anh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Đặng Minh Đáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Minh Đáng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Năm Giao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Năm Giao, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Võ út Niên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ út Niên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/11/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...388389390391392393394395396...74341