Trang 396, kết quả từ 3951 tới 3960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Châu Văn Khươn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Khươn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Vũ Đình Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 8/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 3. Liệt sĩ Hoàng Kim Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Kim Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 7/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 4. Liệt sĩ Lê Tấn Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tấn Văn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/11/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Mai Văn Khỏi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Khỏi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 10/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 6. Liệt sĩ Tư Xương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tư Xương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lâm Văn Ngoánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Ngoánh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Kính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Châu Phích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Phích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...391392393394395396397398399...74341