Trang 395, kết quả từ 3941 tới 3950 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Văn Hóa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Hóa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Sung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Thạch Nao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Nao, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dũng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Thạch Chinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Chinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/5/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Quy Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quy Nhơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 7. Liệt sĩ Lê Xuân Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 8. Liệt sĩ Ba Đinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ba Đinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Tám Bính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tám Bính, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Đặng Văn Chuối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Chuối, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...390391392393394395396397398...74341