Trang 412, kết quả từ 4111 tới 4120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đoàn Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Văn Quang An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Quang An, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Võ Văn Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Danh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Truyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Truyện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/8/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Thạch Hên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Hên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lâm Văn Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Sanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Dương Đinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ca

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ca, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Trung Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trung Tính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...407408409410411412413414415...74341