Trang 43, kết quả từ 421 tới 430 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Chánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chánh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Đặng Văn Nhật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Nhật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Lê Văn Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nuôi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Trần Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Trần Văn Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Mai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Lê Văn Cứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đuốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đuốt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Hà Văn Chành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Chành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 28/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

1...383940414243444546...74341