Trang 38, kết quả từ 371 tới 380 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Quang Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Quang Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 29/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trương Văn Lố

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Lố, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Triệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Triệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 27/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Huyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Huyệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/2/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Huẩy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Huẩy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 4/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Phùng Văn Chánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Chánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 29/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Trần Văn Rắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Rắt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 21/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Đào Thanh Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Thanh Phong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 25/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Trần Văn Xửng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Xửng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 2/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

1...333435363738394041...74341