Trang 45, kết quả từ 441 tới 450 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Chánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Đương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/11/1945, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Lê Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 6/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Thái Văn Quới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Quới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Trần Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Trần Văn Đắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 29/12/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đeo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đeo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Hồ Văn Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Đường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Lê Văn Trang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lòng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

1...404142434445464748...74341