Trang 39, kết quả từ 381 tới 390 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tược, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 13/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Lê Văn Bi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 16/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Buối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Buối, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Trần Hoàng Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hoàng Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 20/7/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Trần Văn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 29/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Diêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Diêu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Ngô Văn Mẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Mẫn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Trương Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Đực, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Đặng Quang Hồi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Quang Hồi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 7/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

1...343536373839404142...74341