Trang 40, kết quả từ 391 tới 400 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Như Loan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Loan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 7/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Lương Văn Siêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Siêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 17/6/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Lê Đình Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Đạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 10/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Trần Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Phạm Hồng Sâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Sâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Đoàn Văn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Phan Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Huỳnh Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Huỳnh Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Chu Văn Then

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Then, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

1...353637383940414243...74341