Trang 42, kết quả từ 411 tới 420 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 10/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Thị Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Hiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Lập Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lập Tự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 13/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Trần Văn Đầy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đầy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 29/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Trần Hữu Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Phước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/2/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Trần Văn Bôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Duy Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 13/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Văn Gương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Gương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 16/6/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

1...373839404142434445...74341