Trang 429, kết quả từ 4281 tới 4290 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tiền Văn Hiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tiền Văn Hiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Hái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hái, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn Kích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Kích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tám, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Lỡ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lỡ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Ngô Hóa Thoại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Hóa Thoại, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lâm văn Muôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm văn Muôn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...424425426427428429430431432...74341