Trang 428, kết quả từ 4271 tới 4280 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Ngon

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ngon, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Rớt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Rớt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Kim Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kim Thương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lâm Em

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Em, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lực, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trịnh Văn Trực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Trực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lý Phươl

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Phươl, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Phạm Minh Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Minh Quang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Giang Văn Gí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Giang Văn Gí, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...423424425426427428429430431...74341